Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı Hibrit Tesisler

Arel Enerji olarak, sürdürülebilir büyümenin, ancak çevre koruma yaklaşımlarını benimseyerek ve tüm karar alma süreçlerine entegre ederek mümkün olabileceğine inanıyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tüm paydaşlarımızla birlikte dünyanın doğal kaynaklarının korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını gözetiyoruz. Geleceğimizin, içinde yaşadığımız toplum ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz.

Enerji Verimliliği Faaliyetleri

Arel Enerji olarak, temiz enerji üretiminde, atıkların yeniden değer kazanması amacıyla atık ayrıştırma faaliyetlerini yürütürken, tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı çevreye duyarlı ve  sürdürülebilir sistemler kurmayı hedefliyoruz.  

Atık Isıdan Faydalanma

Evsel atıklardan enerji üretiminde yan ürün olarak atık ısı ve proses çıktısı olarak elektrik enerjisi üretilmektedir. Oluşan atık ısıyı tesislerimizde idari binaların ısıtılmasında, bazı tesislerimizde ise seralarda kullanıyoruz.

Çatı Güneş Enerjisi Sistemi

Atık ayrıştırma işlemlerini yürüttüğümüz tesis binalarının çatılarına kurulan güneş enerjisi sistemi ile ayrıştırma tesislerimizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.