Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı Hibrit Tesisler

Arel Enerji olarak, sürdürülebilir büyümenin, ancak çevre koruma yaklaşımlarını benimseyerek ve tüm karar alma süreçlerine entegre ederek mümkün olabileceğine inanıyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tüm paydaşlarımızla birlikte dünyanın doğal kaynaklarının korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını gözetiyoruz. Geleceğimizin, içinde yaşadığımız toplum ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz.

Enerji Verimliliği Faaliyetleri

Arel Enerji olarak, temiz enerji üretiminde, atıkların yeniden değer kazanması amacıyla atık ayrıştırma faaliyetlerini yürütürken, tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı çevreye duyarlı ve  sürdürülebilir sistemler kurmayı hedefliyoruz.  

Atık Isının Değerlendirilmesi

Evsel atıklardan enerji üretiminde proses çıktısı olarak elektrik enerjisinin yanı sıra yan ürün olarak atık ısı oluşuyor. Oluşan atık ısıyı tesislerimiz bünyesinde bulunan idari binaların ve bazı tesislerimizde yer alan seraların ısıtılmasında kullanıyoruz.  

Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemi

Atık ayrıştırma işlemlerini gerçekleştirdiğimiz tesis binalarının çatılarına kurduğumuz güneş enerji sistemiyle ayrıştırma tesislerimizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.